Ekologické priority k řešení sucha v Česku

07.06.2019 13:39

Řešení sucha je velkým tématem a různé organizace a instituce kladou důraz ne vždy na stejné priority. Zvonečník vydává přehled hlavních priorit a přístupů k této problematice. Vycházíme z angažovanosti v různých kauzách ke konkrétním zdrojům pitné vody a byl to Zvonečník, kdo přišel v roce 2013 s nápadem přímo podporavat využívání dešťové vody v domácnostech. Přišli jsme také s kritikou používaných nešetrných zemědělských rozstřikovačů či s významem využívání zúrodňujícíh a protierozních pícnin. Samozřejmě podporujeme také důležité změny v krajině.

 

Pitná voda - šetrnost před novými zdroji

*náhrada pitné vody za dešťovou na zahradě, WC a pro další užitkové účely (spíše u rodinných domů), podobně využívání "šedé vody" na WC (zejména u nových obytných domů)

*propojování vodovodů ke stabilizaci vodovodní sítě a dostupnosti vodních zdrojů mimo suchem nejpostiženější oblasti, vymezení využitelnosti zdrojů ohrožovaných nadměrným čerpáním vody

*monitoring a obnova vodovodů k zabránění ztrát při dodávkách vody

 

Zemědělství a krajina - skladba plodin a dřevin, udržení vláhy v krajině

*kapkové závlahy místo nenasytných závlahových rozstřikovačů

*agrolesnictví se dřevinami na polích a s mikroklimatickým efektem

*zúrodňující pícniny místo dovozů soji, nevhodného střídání plodin (kukuřice s řepkou), chemizace a eroze

*náhrada usychajících jehličnanových monokultur přírodě blízkými lesy

*obnova vodních prvků v krajině (revitalizace vodních toků, obnova mokřadů a rybníků)

 

Průmysl a energetika - cyklické využití vody

*cykly využití vody s jejím čištěním

*využití výměny odpadního tepla pro teplovody místo chlazení vodou do chladících věží, maximální kondenzace vody v chladících věžích

 

Města - ne rozpálenému betonu

*stromy pro mikroklima místo zavlažovaných trávníků a záhonů

*vodní prvky s dešťovkou

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.