Pole

V druhé půlce minulého století byla ve velkém měřítku menší pole zcelována do velkých lánů. Důvodem bylo zvětšení osevní plochy a jednodušší obhospodařování zemědělskou technikou. Dělo se tak na úkor polních cest, mezí a remízků. Ty však mají zásadní ekologický význam - pozitivně ovlivňují biologickou rozmanitost, chrání půdu před erozivním působením větru a brání také jejímu splachování při deštích.

Jako zásadní vnímáme obnovu polních remízků. Zvláštní význam mohou mít na vyvýšených místech v polích. Pro jejich obnovu jsou vhodné původní dřeviny jako trnka, hloh, růže, jasan, ptačí zob. Podrobnější přehled remízkových dřevin (i s nepůvodními druhy vhodnými pro zahrady) nabízí Ekozahrady.com.

<-tak ano / tak nikoli ->

 

Velký význam má také zachování koloběhu organických látek v půdě. Právě organická složka dodává půdě lepší schopnost vstřebávání vláhy a udržuje příhodné podmínky pro přežití potřebných půdních organismů. Umělými hnojivy nelze nahradit používání chlévského hnoje, střídání polních plodin s pícninami a návrat bioodpadu (kompostu z kompostáren a digestátu z bioplynových stanic) na pole.

 

Ilustrace umělého hnojiva aplikovaného na půdu.

 

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.