Ekologové a zahrádkáři nejen pro Prahu zelenější

23.10.2019 21:00

Dne 16. října 2019 uspořádali Zvonečník, Akademie soběstačnosti a Český zahrádkářský svaz procházkovou návštěvu střešovického výdechu tunelu Blanka a zahrádkové osady na Ořechovce.

Výdech tunelu Blanka je betonové monstrum 24 metrů vysoké a emise z tunelové dopravy z něj přes původní plány a prohlášení stavitelů neprocházejí přes elektrostatické a denitrifikační filtry. I když je díky tunelu doprava v Praze na řadě míst plynulejší, monitorování kvality ovzduší a imisí z automobilové dopravy ukazují tristní stav. Tunelový výdech slibovali různí politici do konce volebního roku 2018 ozeleněný rostlinami, k žádnému viditelnému posunu ale nedošlo dosud. Účastníci akce podporují ozelenění pomocí lián (jak nastiňoval vítězný projekt soutěže na řešení podoby výdechu), ale bez kontroverzní vyhlídky či lezecké stěny odmítaných místními občany.

Vedle výdechu tunelu se nachází uzavřený developerský areál Triangle s exkluzivními byty a apartmány. Vznik je spojený s érou ODS ve vedení radnic městské části a magistrátu podobně jako odsuzování zahrádkových osad jen jako falešné zeleně s výskytem kradených aut. Triangle byl zdeveloperovaný bez ohledu, že rodina prezidenta Masaryka vrátila parcelu městu za symbolickou korunu, že šlo o historické pohřebiště a cennou archeologickou lokalitu, jejíž další využití mělo být jen jako zeleň.

Zahrádková osada na Ořechovce není běžně přístupná veřejnosti a oplocení brání krádežím a poškozování osady. V Praze je o zahrádkové osady velký a rostoucí zájem, bohužel přímo proti nim postupuje proces developerské likvidace. Organizátoři akce pokládají za vhodné zvrácení tohoto trendu zřizováním dokonce nových zahrádkářských osad a jejich směřování ke klidovým a komunitním centrům města s mikroklimatickou funkcí zeleně. Tento přístup by měl být volený také v dalších městech v Česku.

K názorovému střetu došlo mezi příznivci permakulturních přístupů a komunitních zahrad, že zahrádkové osady mohou být veřejnosti více otevřenější, pořádat více akcí pro veřejnost a umožňovat více zájemcům něco pěstovat. Zástupci ČZS nastínili, že pořádaná akce otevírá osadu zájemcům z řad širší veřejnosti a možnostem dozvědět se více například o ekologických přístupech na zahradách, v osadě jsou pořádány soutěže pro děti a další příležitostné akce.

Lenka Pocová přiblížila možnosti využití biopřípravků a účastníci získali přípravky s Pythium proti nežádoucím druhům plísňových onemocnění. Jana Kožnarová přiblížila systém Komunitou podporovaného zemědělství se zdůrazněním, že zájemci mohou tuto iniciativu kontaktovat a společně zajistit spolupráci se zapojenými zemědělci.

Videa z akce:

Lenka Pocová - biologická ochrana na zahradách

Jana Kožnarová - zahrádkářské osady, komunitní zahrady a komunitou podporované zemědělství

Eva Hauserová - zahrádkářské osady a komunitní zahrady

Iva Bláhová - aktuálně k ozelenění výdechu tunelu Blanka

Josef Procházka - zastavitelná a nezastavitelná zeleň na Ořechovce

Stanislav Kozlík - otevřenost osad a význam zahrádkářského zákona

Další odkazy:

Blanka a překračování imisních limitů

Komunitou podporované zemědělství

Český zahrádkářský svaz

Akademie soběstačnosti

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.