Navštívili jsme Královéhradecký kraj

07.07.2016 11:55

Nejprve jsme navštívili přírodní památku Na Plachtě. Lokalita s výskytem 107 chráněných druhů rostlin a živočichů se nachází v těsném sousedství městské zástavby. To je na jednu stranu jedinečné, na druhou stranu ji další zástavba ohrožuje. V 80. letech zde bylo zamýšlené panelákové sídliště, v roce 2008 díky přístupu Magistrátu ovládaného ODS sídliště, skladiště a administrativní budovy developerských firem. Další stavební firma se devastaci svých pozemků v roce 2009 věnovala navezením 1300 tun odpadu na zimoviště obojživelníků.

Pro zachování hodnoty Plachty byl a je velice důležitý zájem veřejnosti, který nám přiblížil David Číp (předseda ČSOP JARO). Ta iniciuje odpovídající podobu územního plánu města, dohlíží na férovost vyhlašování lokality Natura 2000, uspořádala petici na záchranu lokality s podporou 14 tisíc občanů a podala podnět na rozšíření přírodní památky Na Plachtě. Díky vítězství ČSSD v krajských volbách 2008 pro toto rozšíření přírodní památky byla také dostatečná politická vůle a vzpomenout lze také zasazování o ochranu přírody politiků jako poslance Robina Böhnische, stínového ministra životního prostředí Petra Petržílka, senátora a prezidentského kandidáta Jiřího Dienstbiera, předsedkyně krajské ČSSD Hany Orgoníkové i předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky.

Plachta v minulosti sloužila jako vojenské cvičiště a mladá generace ochránců přírody se zde zasadila o obnovu pojezdu těžké vojenské techniky. Disturbance technikou, pastva i péče v podobě brigád veřejnosti mají zásadní význam pro udržení bezlesí, členitého povrchu na lokalitě a ohrožených druhů. Lokalita zahrnuje tůně, rybníky, písčiny, vřesoviště, rašelinné louky, lesní porosty a rozptýlené skupiny křovin.

Naší další zastávkou byl Podorlický skanzen v Krňovicích. Jde o východočeský statek z 19. století se šprýcharem, sušárnou ovoce, ovocnou školkou starých odrůd a s historickou technikou.

Naším posledním hlavním cíle byla návštěva Josefovských luk. Jde o zaplavované louky v nivě Metuje s ptačím parkem ČSO - první soukromou ptačí rezervací v České republice. Měli jsme se možnost seznámit přímo s otcem parku Miloslavem Hromádkou. Ačkoli je hlavním důvodem celého záměru ochrana ptactva, rozhodně to neznamená, že by sem veřejnost neměla mít přístup. Právě naopak. Aby si návštěvníci mohli ornitologický park dobře prohlédnout (samozřejmě zadarmo), je plánováno vybudování povalových chodníčků i speciálních ptačích pozorovatelen. U vstupu do lokality jsme se také seznámili s modelem dvou druhů krajiny - přirozené s meandrující řekou a s přímým umělým kanálem.

 Akce se nám vydařila a těšíme se na další. Video z akce najdete -zde- a další fotografie na Facebooku.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.