Petice Vraťme život do krajiny

22.06.2019 22:44

Zvonečník podporuje petici Vraťme život do krajiny iniciovanou Českou společností ornitologickou a Českomoravskou mysliveckou jednotou. Text petice a další informace jsou dostupné na https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/

Petice byla také přímo předmětem jednání 20. 6. 2019 Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Výbor se vyslovil pro podporu petice a diskutovány byly požadavky MŽP směrem k zemědělské politice. Protože pominuto bylo agrolesnictví, Jiří Jakl jej za Zelený kruh připomenul spolu se seminářem pořádaným v letošním roce Komisí pro životní prostředí AV ČR. Zároveň připomenul výzvu Zvonečníku týkající bobovitých pícnin (viz -zde-), která zde již také byla prezentována. Ministerstvo zemědělství vedené ministrem Miroslavem Tomanem se využitelností agrolesnictví blíže zabývá. Petice Vraťme život do krajiny má již přes 30 tisíc podpisů, přináší impulz k ochraně agrobiodiverzity a významu zachování výše zemědělských dotací, ovšem za předpokladu jejich vazby také přímo k ochraně přírody.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.