Skládka Berouna v CHKO Český kras

16.04.2019 08:48

tisková zpráva, 16. 4. 2019, Praha, Zvonečník, z.s.

Dne 13.4.2019 uspořádal Zvonečník návštěvu sporné skládky Berouna v CHKO Český kras. Vedle zpracovaných tří variant EIA lze uvažovat ještě o dalších možnostech. Překvapující je úroveň rozporů dosavadních poznatků o obsahu nebezpečných látek ve skládce a možnostech jejich prosakování v krasovém prostředí.

Skládka města Berouna začala vznikat mnohem dříve, než pan Šebela v roce 1985 zakoupil pozemky kus od ní. Na krajinný ráz a navážení odpadů na nezabezpečené skládky se tehdy nehledělo. Na přístupu města Berouna se ale nic neměnilo ani v první polovině 90. let, vrchovaté množství odpadu bylo navezeno i na soukromé pozemky proti vůli jejich majitele a s projevy arogance moci tehdejšího vedení města. Narostl význam peněz a objevují se informace i o údajném využívání skládky pro nebezpečné odpady z nemocnice, galvanizovny a z dalších podniků.

Spory v této kauze jsou dosud vedeny zejména majetkoprávní a s velkou rolí peněz. Faktory ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bývají upozaďovány, nebo se omezují na odhady prokazatelného obsahu azbestového odpadu a nejlepší variantu se skládkou nehýbat. Je tu zájem lidí, kteří jsou spojení s působením ve vedení města Berouna a navážením odpadů v 90. letech. Vedle vlastní zodpovědnosti z minulosti jsou tu snahy strašit občany města Berouna nároky pro rozpočet města. Delší dobu se ale město Beroun odvolávalo na technické služby, které působily jako státní firma a na možnost řešení staré ekologické zátěže, případně přímo evropského projektu. V neposlední řadě jsou tu zájmy pana Šebely, který nechce své neprávem zavezené pozemky prostě prodat levně a navíc vlastní další pozemky dále v Židovské rokli. V případě velkého projektu s výhodným prodejem těchto pozemků kauza ještě může přinést obrat.

Spolek Zvonečník se seznámil se stanovisky dotčených úřadů, vedení města a postoji pana Šebely. Vyslovuje názor, že velkým problémem je zásadnější neřešení možnosti obsahu jiných nebezpečných odpadů ve skládce, než azbestu. V žádném podkladu není odkaz na rešerši množství navezeného zdokumentovaného (a zpoplatněného odpadu) – minimálně za posledních 5 let fungující skládky. Proto by tu mělo dojít k odběrům vzorků obsahu ze skládky a jejího okolního hlubinného prostředí zejména směrem k Berounce, rozborům na obsah nebezpečných látek a pan Šebela k tomuto projevuje vůli. Zhodnocena by měla být možnost průsaku také přímo do vápencového podloží skládky a podzemních vod - v minulosti se tu neřešily žádné zvláštní izolační vrstvy tělesa skládky a relativně nedaleká Berounka je přítokem Vltavy, tedy příležitostného zdroje pitné vody pro Prahu.

V krajině ČR se zřejmě nacházejí desítky podobně velkých, nezabezpečených skládek směsného průmyslového a komunálního odpadu. Každý rok zamoří ovzduší toxické zplodiny několika požárů nových skládek nebezpečného odpadu (platy, pneumatiky, textil, chemikálie). Doba skládková musí skončit! Současné generace přebírají nedobré dědictví generací předchozích na životním prostředí. Nebuďme lhostejní.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.