Vodní zdroj priorita

06.08.2018 00:00

Na základě výpravy Zvonečníku na soutok Berounky a Vltavy uspořádané 26. května 2018 zdůrazňujeme:

1.    Ochrana významného vodního zdroje v době klimatických změn a rostoucího počtu obyvatel v Praze a ve Středočeském kraji by měla být jasná priorita. Plány na vytěžení stěrku, zaplavení lagunami a určité způsoby rozvoje lodní dopravy jdou přímo proti ochraně daného vodního zdroje.
2.    K ochraně vodního zdroje vznikla petice určená pro Vládu ČR, viz -zde-. S platformou Zvonečník tuto petici podporujeme. Žádáme ale také prověření vodárenské kvality vody v daném vodním zdroji, možností její distribuce vodovodní soustavou v Praze a ve Středočeském kraji a případné zvýšení jejího objemu s využitím umělé infiltrace (využívané také v případě vodního zdroje pro Prahu Káraný).
3.    K rozvoji území na zbraslavském soutoku je nutné brát v úvahu přímo ochranu vodního zdroje a takové využití, kde nebudou hlavní zájmy těžebních firem. V prostoru nelze vyloučit ani staré ekologické zátěže, nutnost jejich sanací, využitelnost území v protipovodňové ochraně, pro oddychové a rekreační využití. Jen s dostatkem informací o vodním zdroji a poctivým vážením využitelnosti daného území lze dospět k výsledku obhajitelnému před dalšími generacemi.

Videa z akce:

Vodní zdroj na soutoku Berounky a Vltavy s Ing. Janem Jelínkem, CSc.

Těžba štěrku v mezích zákona - Ing. Jiří Fencl, CSc.

Václav Burle - vzpomínka na ovocné sady a využívání železnice

Voda nebo štěrkopísek (Nedej se plus 2016)

 

Zpět

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.