Výjezd do Brd

04.12.2015 13:12

V dubnu Zvonečník ve spolupráci s Českou společností pro ekologii, Komisí pro životní prostředí AV ČR a hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou uspořádal autobusový výjezd do Brd. Přiblížili jsme pozitivní význam činnosti armády a současnou přírodní hodnotu Brd.

Akci jsme uspořádali v době, kdy obě komory parlamentu již schválily zrušení vojenského újezdu a vláda Bohuslava Sobotky dále připravovala vyhlášení CHKO (přes nesouhlas římskokatolické církve se zařazením jižních Brd do CHKO). Dlouhodobé fungování vojenského újezdu bez přístupu veřejnosti nicméně umožnilo, že území "malé Šumavy" nebylo zastavěno. Výcvik armády vedl ke vzniku lokalit s výskytem vzácných druhů živočichů a rostlin. Tyto druhy jsou vázané na bezlesí a důležité pro ně jsou i disturbance (narušení prostředí, například pojezdem těžké techniky, lokálními požáry a výbuchy munice při ostrých střelbách).

Je proto logické, že mezi ochránci přírody se najdou jak příznivci CHKO, tak zachování vojenského újezdu. Především jsme ale uvítali převládající zájem veřejné správy uchovat přírodní hodnotu území. Čas ukáže, do jaké míry se podaří bránit nevhodným zástavbám a do jaké míry se podaří nahradit cvičení armády, aby byly zachované také mnohé vzácné druhy. Vzhledem k rychlému rozhodování navíc tisíce hektarů Brd nepřipadnou církvím a péče o chráněné území tak může být jednodušší.

Vládě Mirka Topolánka se tu svého času nepodařilo v blízkosti dvou regionálních biocenter prosadit výstavbu amerického radaru. Martin Bursík neviděl žádnou souvislost mezi radarem a životním prostředím (odkaz). Neznamená to ale, že dnes je území v ideálním stavu. Vyskytují se tu nepůvodní smrkové monokultury a Padrťské rybníky jsou v teplém období eutrofizované kvůli relativně intenzivnímu chovu ryb. V území by se měla rozvinout ideálně jen měkká turistika (pro pěší a cyklistické výlety) a další zázemí by případní návštěvníci měli najít v obcích kolem hřebenu Brd.

Může tu zůstat hodnotný kus krajiny. Jsme rádi, že jsme území měli možnost zažít ještě v době, kdy je vojenským újezdem.

Jiří Jakl a Norbert Buchta

Zpět

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.