Dešťovka x vodovod

Vodovodní voda je spojená s vodními zdroji v krajině. Při nadměrné spotřebě jsou využívány zdroje méně kvalitní (např. záložní úpravny říční vody), nebo v době sucha může docházet k vysoušení pramenných zdrojů (s ohrožením okolní vegetace a třeba i dlouhodobou ztrátou vodnatosti). Úpravy a doprava pitné vody jsou náročnými procesy. Proto je zdůrazňován význam neplýtvání vodovodní vodou.  

K závlahám, k mytí automobilů, na toaletách a na praní ji lze navíc nahradit vodou dešťovou s lepšími užitkovými vlastnostmi. Je to měkká voda, ze které nevzniká vodní kámen (v pračkách a potrubích), ani nežádoucí povlaky (například na listech zalévaných rostlin).  

Zákon ukládá povinnost vsakování či jímání dešťové vody před přímým odtokem do kanalizace. Vedle klasických sudů pod okapy lze využít širokých možností dešťových jímek a čerpadel, či kapénkových závlah.

Dešťová voda je ideální nejen pro zahradní závlahy :-)

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.