Kanály a vodoteče

Jde o umělé vodní toky. Slouží k transportům plaveného materiálu či vody, k jejím přívodům či odvodňování. V kanály a prosté vodotoče byly přeměny mnohé potoky a řeky necitlivým napřimováním, zpevňováním kamenem či betonem a navyšováním hrází.  

Napřimování toků snižuje objem pojímané vody a zrychluje její průtok. Držení vody v navyšovaných hrazích brání rozlivu vody do volné krajiny. Přímo proudící voda pak rychle odtéká z vyšších poloh, kde může být záhy vody nedostatek (sucho). V nižších polohách se naopak odváděná voda při povodních rychle hromadí a dosahuje extrémně ničivého vrcholu. 

Revitalizace míří k obnově přirozeného charakteru potoků a řek. Uvolňují jejich koryta a vrací do nich život (včetně úkrytů pro ryby), obnovují meandry a rozlivová místa.

Mnoha potokům se dala podoba kanálů :-( Rokytka

 

 

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.