Suché a polosuché poldry

Poldry jsou území s kontrolovanou úrovní vodní hladiny. Může jít i o vysušená dna moří. U nás mají poldry podobu nádrží stavěných pro zachycování vody z povodní.

Rozlišujeme suché a polosuché poldry. U suchých poldrů je veškerý ohrázovaný prostor určený pro zachycování vody z povodní. U polosuchých poldrů se udržuje pata hráze ve vlhkém stavu a je zde menší vodní plocha. Mohou zde být prvky snášející zatopení a cenné z pohledu přírody a krajiny - tůně, mokřady, vrbové háje. Plocha poldru může být zemědělsky využívána, například jako trvalý travní porost. 

Výhodou poldrů je ekologická i ekonomická stránka. Jejich stavba je levnější, než stavba přehrad. Obejdou se totiž s nižší hrází. Jde o elegantní řešení tam, kde je prioritou protipovodňová ochrana, případně kde trvalé zaplavení může zničit přírodně velmi cenné lokality.

Suché poldry jsou velkokapacitní protipovodňovou ochranou :-) Čihadla.

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.