Invazní druhy

Agresivní nepůvodní druhy vytlačují populace a společenstva druhů původních, snižují biologickou rozmanitost a mohou přinášet nové nemoci, alergie i problémy v krajině. Řada jich žije u vody nebo ve vodě. 

Ze živočichů jmenujme zvláště problematického mlže slávičku mnohotvárnou. Způsobuje problémy s ovládáním vodních zařízení a fungováním vodních propustí. Severoameričtí raci jsou přenašeči račího moru, který ale decimuje původní raky. Karas stříbřitý se přemnožuje a kříží s původními druhy ryb, jejichž genofond ohrožuje. Střevlička východní snižuje populace ostatních ryb, vyvíjí ale také silný predační tlak na vodní plže. Norek americký je konkurentem vydry a hranostaje, brání návratu norka evropského.  

Z rostlin připomeňme netýkavku žláznatou, která vytváří monotónní porosty podél vodních toků a stahuje opylovače jiným druhům rostlin. V pobřežních porostech přinášejí problémy také křídlatky. Vytlačují původní druhy, ale také narušují břehy řek.

Úpa pomáhá invazní netýkavce žláznaté šířit semena :-( Babiččino údolí

 

 

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.