Pole s remízky

Remízky, polní meze i cesty mají zásadní ekologický význam - podporují biologickou rozmanitost, chrání půdu před erozivním působením větru a brání také jejímu splachování při deštích.   

V mírném podnebném pásu se na polích pěstují nejčastěji obiloviny, olejniny, okopaniny a přadné rostliny. V českých zemích jsou nejrozšířenějším půdním typem hnědozemě. Černozemě v nížinách u větších řek jsou ovšem úrodnější. Zároveň se zde rozrůstají velká města a s dopravními tepnami dochází k zástavbám nejúrodnějších polí

Velký význam má koloběh organických látek v půdě. Tmavá organická složka dodává půdě lepší schopnost vstřebávání vláhy a je důležitá také pro půdní organismy. Umělými hnojivy nelze nahradit používání chlévského hnoje, střídání polních plodin s pícninami a návrat bioodpadu (kompostu z kompostáren a digestátu z bioplynových stanic) na pole.

Remízky brání erozi a jsou zdrojem biologické rozmanitosti v krajině :-) Zábrdovice.

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.