Širé lány

"Velké, širé, rodné lány, jak jste krásny na vše strany,". Tyto známé verše se pojí s podobou zemědělské krajiny kolem roku 1889. V současnosti jsou více skloňovány žluté lány a eroze ohrožující přes polovinu české zemědělské půdy

Postupem času docházelo na venkově ke zcelování polí do velkých lánů, kvůli zvětšení osevní plochy, k jednoduššímu obhospodařování velkými kombajny a ústupu drobného zemědělství větším družstvům a  obchodním holdingům. Dělo se tak na úkor polních cest, mezí a remízků, aniž by byl známý jejich ekologický význam.  

Zemědělská produkce je dotována státy a EU k zajištění konkurenceschopnosti vůči dovozům a udržení cenové dostupnosti potravin. Výše dotací by neměla být úměrná jen hektarovým výnosům, ale naopak již více přispívá při využívání prvků důležitých pro ochranu půdy. Podpora pěstování biopaliv proti úhorům je k tomu ale v rozporu.

Kukuřice je širokořádková plodina podporující erozi půdy. Rozhodně by se neměla střídat jen s řepkou :-(

 

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.