Mokřady

Mokřady jsou stanoviště vyžadující ke svému životu účinek povrchové vody, nebo alespoň velmi vysoké hladiny podzemní vody. Jde o přechod mezi suchozemským a vodním ekosystémem.  

Jsou přirozenou zásobárnou vláhy v krajině, ale také schopné pojmout velké množství vody z nadměrných srážek. Příznačná je pro ně velmi vysoká biologická rozmanitost a vedle deštných pralesů a korálových útesů také největší biologická aktivita

Ve 20. století mokřady mizely s vybagrováním, zavážením a odvodňováním. Ochranu mokřadů proto od roku 1971 celosvětově řeší Ramsarská úmluva. V rámci této úmluvy jsou v Česku chráněné například Krkonošské, Třeboňské a Krušnohorské rašeliniště, Šumavské slatě, Lednické a Třeboňské rybníky, Poodří aj.

Nevysušené zbytky původních meandrů řek dnes mají podobu mokřadů :-) Orlice u Hradec Králové.

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.