Přehrady

Přehradní nádrže vznikají umělým přehrazením vodního toku přehradní hrází. Na rozdíl od rybníků mají větší hloubku a rozlohu, chov ryb a rekreace mají okrajový význam. Slouží hlavně k zásobování vodou a k výrobě elektrické energie

V českých zemích se přehrady objevují od druhé poloviny 19. století. Nacházíme mezi nimi i národní památky (Les Království) a klíčové zdroje pitné vody (Švihov - Praha, Vír - Brno, Římov - České Budějovice, Šance - Ostrava). 

Přehrady mohou být megalomanská díla, která zatopila i celé vesnice a přírodně hodnotná údolí. Mohou znemožňovat migraci ryb. Pokud mají vyrábět hlavně elektrickou energii, nabízejí jen malou kapacitu pro zadržení povodní. I přehrady se zanášejí bahnem a protipovodňovou ochranu lze lépe zajistit prostřednictvím suchých poldrů.

Přehrada Les Království postavená 1910-20. Slouží jako elektrárna a je i národní kulturní památkou :-) (foto Otakar Kalenda)

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.