Rybníky

Rybníkářská tradice v českých zemích sahá až do 12. století. Na rozdíl od jezer jde o člověkem vytvořené nádrže s hrází, regulovatelným odtokem a nutností údržby (výlovy a odbahňování). Jsou zdrojem ryb, mohou mít také rekreační význam a v krajině zadržují vláhu. Bývají významnými hnízdišti vodního ptactva, důležitou zastávkou tažných ptáků a v jejich okolí se vyskytuje mnoho významných chráněných druhů obojživelníků a rostlin. 

Největším českým rybníkem je Rožmberk, nejhlubším Máchovo jezero. V Česku najdeme 21 tisíc rybníků a v současnosti jsou snahy o obnovu zejména staročeských rybníků.  

Rybníky s intenzivním hnojením a chovem ryb nemají dobrou kvalitu vody - kombinace s rekreačním využitím a ochranou přírody je v takovém případě obtížná.

Kemp a koupaliště ustupuje intenzivnějšímu chovu kaprů v rybníce :-( Peklo.

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.