Potoky a řeky

Potok je malý a řeka velký přirozený vodní tok. Pramení ve vyšších nadmořských výškách a změny potenciální energie vody uvádí toky do pohybu. Proud vody sebou unáší bahno a štěrk. Čím větší je vodní eroze v krajině, tím více materiálu sebou toky odnášejí - tím ničivější také mohou být povodně, kdy je i tak dost samotné vody. 

Niva je území v okolí řeky s říčními nánosy. Řeka se sem přirozeně rozlévá. S tím je také nutné počítat a nic zde do cesty řece nestavět. Přirozenou vlastností řek je meandrování - vytváření zákrut. Meandry zpomalují proudící vodu a podporují biologickou rozmanitost. 

Potoky a řeky mohou být zdrojem ryb, vodní energie (dříve využívaných v mlýnech a v současnosti ve vodních turbínách) i pitné vody (Úhlava - Plzeň, záložní Orlice - Hradec Králové, Vltava - Praha). Nejdelší českou řekou je Vltava, nejvodnatější Labe.

Pilníkovský potok s meandrem :-)

Vyhledávání

© 2018 Všechna práva vyhrazena.